Foreningen - Rønne Byorkester


Gå til indhold

Hoved menu

Foreningen

Information

Historie

Orkesteret blev dannet i foråret 1961 af nogle musikere, der tidligere havde lært at spille i forskellige drengeorkestre. Dirigent var J. U. Langskov Hansen. Den første tid foregik prøverne i Gartnernes Auktionshal. Medlemmerne sad ved de trappeopbyggede pulte, som gartnerne til daglig benyttede under auktionen. Dirigentens podie var en af de små vogne, som ellers blev brugt til transport af æblekasser og lignende. Akustikken var ikke den ideelle, men man generede i det mindste ikke nogen med en omgang messingsuppe i en sen nattetime, da der ikke var anden bebyggelse i umiddelbar nærhed af auktionshallen.
Det var dengang et stort problem, at ikke alle havde deres eget instrument. Henved halvdelen af instrumenterne lånte man bl.a. hos FDF og Baptistspejderne. De medlemmer, der spillede på lånte instrumenter, kunne ikke øve sig derhjemme. Den eneste træning, de fik, var ved den ugentlige orkesterprøve.
I april 1961 fik man kommunal "godkendelse" gennem en bevilling på 500 kr. fra Rønne Byråd. Man enedes derfor om at kalde sig Rønne Byorkester. Snedkermester Chr. Lund blev valgt til formand. Man lovede samtidig byrådet at stille sig gratis til rådighed ved alle kommunale arrangementer, såfremt det var muligt at samle orkesteret.
Dette samarbejde har holdt sig op gennem årene, idet byrådet til gengæld for et jævnligt bevilget tilskud - efter ansøgning - har kunnet flotte sig med et festligt hornorkester til en lang række forskellige offentlige lejligheder.
De første 500 kr. brugte orkesteret til indkøb af noder. I begyndelsen af maj 1961 var man så klar til den første offentlige koncert på St. Torv i Rønne. I løbet af sommeren spillede man så ved forskellige sommerfester og lignende ude på øen og fik på den måde lidt flere penge i kassen. I september 1961 kunne man således købe det første instrument for egne midler, en Es-kornet - eller en såkaldt piccolo - der blev købt hos instrumentmager I. K. Gottfried i København for 427,50 kr.

Det er blevet en fast tradition, at Rønne Skydeselskabs årlige kåring af fuglekongen indledes med en tur gennem byen i den tidlige morgenstund med Rønne Byorkester i spidsen.
Ligeledes er det en fast tradition, at den årlige julekoncert spilles i Musikhuzet i Rønne, hvor der normalt bliver spillet for fulde huse for det bornholmske publikum, og med Bornholms Regionskommune som sponsor til gløgg og småkager. Der kan også nævnes andre koncerter ved juletid. Derudover er det blevet til mange andre forskellige arrangementer. Orkesteret spiller Pinsedags morgen i Ekkodalen, altid for et velbesøgt publikum. Orkesteret spiller gerne ved Sct. Hans aften, sommerfester, jubilæer, indvielser af både idrætshaller og nye butikker.
Bornholm er en lille ø, hvor der ikke er mulighed for de unge at uddanne sig via de videregående uddannelser. Det betyder at mange er nødt til at forlade øen i en kortere eller længere periode. I den forbindelse betød det bl.a., at Rønne Byorkester ikke var aktivt fra 1970 til februar 1978, hvor en kreds af tidligere og kommende musikere genstartede orkesteret. Igen var det J.U. Langskov Hansen, der holdt dirigentstokken i hånden. Han betingede sig dog, at han kun var dirigent, indtil der kunne skaffes en kvalificeret afløser. Det blev til 6 gode år som dirigent, men Julle Langskov fortsatte sin gerning i Rønne Byorkester i yderligere 10 år, hvor han spillede tuba, indtil han i en alder af næsten 80 år lod sig pensionere fra orkesteret.Jørgen Korp Jensen overtog dirigentstokken i 1984. Jørgen Korp Jensen var ingen begynder i orkesterledelse
, han havde bla været initiativtager til oprettelsen af Musikskolen, og dets leder i mange år. Jørgen Korp Jensen virkede som dirigent i over 27 år, frem til sin død i 2011. Det var et stort savn for orkesteret. Sideløbende med Jørgen Korp Jensen havde orkesteret også i flere år god brug og glæde af Stig Svendsen og Jørgen Villum Hansen som orkesterets dirigent, og en kortere periode i 2012-13 havde orkesteret også en stor glæde i Kenn Therkelsen som dirigent. I 2013 var orkesteret så heldige at få Mogens S. Dam som ny fast dirigent. Mogens S. Dam kom fra Malmø Operaen, hvor han var dirigent i mange år. Han har med sin store erfaring sat sit betydelige præg på orkesterets musikalske udvikling. Under Mogens Dams ledelse har vi som noget nyt haft et spændende projekt med omskrivning af en række numre fra Bornholms Væbnings Musikkorps arkiver. Værkerne blev opført ved 2 koncerter på Forsvarsmuseet i sommeren 2018.
Mogens Dam stoppede efter 6 år som orkestrets dirigent i slutningen af juli måned af helbredsmæssige årsager. Mogens Dam afgik ved døden den 22. september 2019.
Jørgen Villum Hansen har siden august 2019 stået i spidsen for orkestret som dirigent.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu